CAM

Den korta vägen från 3D till produktion

Om teknologin

Med CAM bygger du en bro från 3D-design till dina maskiner

De arbetsstycken som produceras i Europa blir alltmer komplicerade och allt startar i en dator med en 3D-ritning. Med CAM bygger du en bro från 3D-design till dina maskiner. Där det utan CAM kunde ta en dag att programmera maskinen att köra ett arbetsstycke, tar det nu under en halvtimme. Vissa arbetsstycken skulle inte kunna köras på en maskin utan CAM eftersom designen kräver ett oöverskådligt antal rader kod.
 

Masentia levererar en helhetslösning.

Vi är specialister inom programvara, maskiner och samspelet mellan de två världarna.

Vi känner till de praktiska problem som kan uppstå i processen från 3D till produktion.

Det ger dig avgörande fördelar. Vi levererar en lösning som fungerar från dag ett – och vi åker inte förrän ni är redo att producera.
 

Programmering, undervisning och support 

Vi undervisar er i hur ni ska programmera era arbetsstycken och stöder er i den löpande driften. Vi kan också leverera hela paketet som en nyckelfärdig lösning, så att ni bara behöver trycka på knappen för att komma igång med produktionen.

Kontaktpersoner

Den bästa kunskapen inom CAM

Andreas Hagelvik

Hotliner/Service Engineer EDM

Peter Uhrskov Berg

Application Engineer

Michael Nicolaisen

Managing Director / Masentia Engineering

Behöver du hjälp?

menu
;