CAM

Innovativa lösningar som ger effekt!

TEKNOLOGIN

Den korta vägen från 3D till produktion

Masentia är specialister på att skapa effektiva och funktionella övergångar mellan CAD och CAM. Vi är väl insatta i de praktiska utmaningar som uppstår när 3D-modellerna ska implementeras i produktionen.  Men framförallt så ser vi möjligheterna! Möjligheter till nya, smarta lösningar som kan öka hastigheten, korta ledtiderna och optimera din produktivitet. Vi är väl insatta i olika programmeringssystem och har även specialkompetens i programmeringssystemet PEPS för fräsning och gnistbearbetning. I samband med nyinstallation eller uppdatering av produktionslinjen åtar vi oss att skapa färdigprogrammerade och driftklara lösningar. Vi utbildar medarbetarna i beredning och programmering och kan även bistå er i den löpande driften. 

KONTAKTPERSONER

Den bästa kompetensen inom beredning och programmering

Andreas Hagelvik

Aftermarket Manager EDM

Vill du bli kontaktad?

menu