COVID-19

Masentia udviser rettidig omhu - vi har nemlig brug for alle... 110%

COVID-19 DK

Masentia udviser rettidig omhu

Vi følger nøje udviklingen af COVID-19 både her i Danmark og globalt.

Det kræver en indsats, der hos os handler om:

  • Ændrede rutiner
  • Rettidig omhu
  • Beredskab

Ændrede rutiner

Vi har ændret vores daglige arbejdsrutiner og følger myndighedernes anvisninger. 

Virksomheden og alle medarbejdere gør deres yderste for at hjælpe samfundet med at bekæmpe spredningen af COVID-19.

Rettidig omhu

Som en konsekvens af den fortsatte udvikling og spredning af COVID-19 udviser vi som virksomhed til stadighed rettidig omhu. Vi gennemfører tiltag, så vi kan fastholde vores position på det danske marked, når vi står på den anden side af den globale sundhedskrise. Det altafgørende for at dette er muligt, er fastholdelse af vores vigtigste ressource, medarbejderne – og de tætte relationer til vores kunder og leverandører. Vi har brug for alle mand, når krisen er drevet over.

Beredskab

Vi har et stort beredskab af teknikere, og som altid yder vi service og leverer maskinløsninger, selvfølgelig med stort fokus på- og respekt for, at vi hverken udsætter vore egne eller kundernes medarbejdere for smitte.

 

 

 

COVID-19 UK

Masentia shows timely care

We closely follow the development of COVID-19 both here in Denmark and globally.

This requires an effort – and concerns:

• Changed routines

• Timely care

• Preparedness

Changed routines

We have changed our daily working routines and are following the instructions of the authorities.

The company and all employees are doing their utmost to help the community fight the spread of COVID-19.

Timely Care

Because of the continued development and spread, we as a company constantly show timely care.

We take further action so that we can maintain our position in the Danish market when we are on the other side of the global health crisis. The decisive factor for this being possible is the retention of our most important resource, the employees - and the close relationships with our customers and suppliers. We need every man when the crisis is over.

Preparedness

We have a great number of technicians and as always, we provide service and deliver machine solutions, of course with a great focus on and respect to the fact that we do not expose our own or our customers’ employees to infection.

 

 
Kontaktpersoner

COVID-19

Johnny Windelborg

Area Sales Manager

Karsten Bechmann

Sales Director

Teddy Schultz

Sales Director/Coherent-ROFIN laser

John Nielsen

Area Sales Manager

Henrik Damgaard

Area Sales Manager

Thomas Fogh

Product Manager / Coherent-ROFIN laser

Lars Winther Sørensen

Product Manager / Grinding

Henning Sønnichsen

Product Manager EDM

Har du brug for hjælp?

menu